Standardi

Foundation Assembly Of World Tamburitza Association

Osnivačka Skupština Svetske tamburaške asocijacije održana je 23. maja 2013. godine u Novom Sadu a osnovali su je Jovan Pejčić, Zoran Bugarski, Jovan Adamov, Zoran Mulić i Danilo Ninković.

Osnivački akti zasnovani su na ostvarivanju ciljeva Svetske tamburaške asocijacije u oblasti tamburaške muzike, pre svega očuvanja tradicionalne tamburaške muzike iz celog sveta kao i organizovanjem manifestacija koje promovišu tamburašku muziku. Bitna stavka je povezivanje tamburaša sa svih kontinenata i saradnja sa kulturnim organizacijama kao i razvijanje globalnog, interkulturalnog razumevanja.

Svetska tamburaška asocijacija ima zadatak da čuva i jača kulturu i identitet tamburaške muzike, da neguje tradiciju, istorijske vrednosti, običaje i kulture naroda.

To se odnosi posebno na očuvanje izvorne muzike, promovisanje kulturnih, moralnih vrednosti, srpske kulture i tradicije širom sveta kao i da se upoznaje sa izvornom muzikom i tradicijom drugih zemalja.

Download PDF

Establishing Assembly Desicion

Na osnivačkoj Skupštini oformljen je i Upravni odbor a članovi su dr Jovan Pejčić, predsednik Organizacionog odbora „Tamburica festa“, Jovan Adamov, umetnički direktor „Tamburica festa“, dr Mark Fori ( SAD, Tamburaški savez SAD i Kanade), profesor mr Zoran Mulić, predsednik Saveza tamburaških društava Vojvodine, profesor Franjo Batorek, Hrvatska ( Evropski tamburaški savez), Miro Marinković, RS BiH ( Evropski tamburaški savez), Zoran Bugarski, član inicijativnog odbora i Saveza tamburaških društava, Vojvodine, Danilo Ninković, član inicijativnog odbora i Saveza tamburaških društava Vojvodine.

Upravni odbor, kako je tada zaključeno, biće dopunjen sa još četiri člana, od koji tri iz Evropskog saveza i to predstavnik Hrvatske, BiH i Mađarske i jedan predstavnik Kanadskog saveza.

Download PDF

Initiative For Establishment Of The World Tamburitza Association

Signal iz Banja Luke

Inicijativa za osnivanje Svetske tamburaške asocijacije, čiji zadatak je da okupi tamburaše sa svih kontinenata, potekla je iz Evropskog tamburaškog saveza. Naime, gosti „Tamburica festa 2012.“, bili su i članovi Upravnog odbora tamburaškog saveza SAD i Kanade, Džo Kirin i dr Mark Fori, kao i članovi uprave Evropskog tamburaškog saveza sa sedištem u Banjaluci, Spomenko Guzjan i Miro Marinković. Tada je potpisana Deklarcija- inicijativa za osnivanje Svetske tamburaške asocijacije sa sedištem u Novom Sadu.

Osnivanjem asocijacije na globalnom nivou, tambura kao muzički instrument, tradicionalno vezan za područje jugoistočne Evrope, dobija priznanje na svetskom nivou i svrstava se među svetski priznate trzalačke instrumente. Tako je načinjen i veliki korak napred u promovisanju tamburaške muzike, kao dela svetske kulturne nematerijalne baštine.

Download PDF