Svetska Tamburaška Asocijacija/Tamburica kroz istoriju

Tamburica kroz istoriju

History of Tamburitza

Tambura se razvila iz žičanog instrumenta poznatog već u staroj kulturi Mesopotamije i Egipta. Slika instrumenta dugog vrata i malog, kruškolikog korpusa našla se urezana u kamenu iz III veka pre nove ere. U Tebi i Egiptu su sačuvani likovni spomenici o pretečama tambure, gde oni taj instrument nazivaju lutnja koju kasnije srećemo kod Grka i Rimljana…

U razvitku lutnje, razlikujemo dva tipa kratkovratu (kopnjastu) i dugovratu.

Od kratkovrate lutnje, koju su Arapi doneli, razvila se u Španiji gitara, a u Italiji mandolina. Od dugovrate lutnje, koju su Turci doneli na Balkan, razvija se kod nas tambura, kod Bugara pandora, u Ukrajni bandura, u Rusiji balalajka i domra.

Prvi istorijski dokumenti o tamburi na našim prostorima datiraju iz 1551. godine od putopisca Nikolaja, pratioca francuskog konzula na putu za Tursku.

www.tamburica.org